Kannankandy offer METZ-4K-HDR-Android-TV

Enquire Now

Get Quick Confirmation with huge Discount Offer Price!

Video call camera സൗകര്യത്തോട് കൂടിയുള്ള METZ 4K HDR Android TV ഇപ്പോൾ തന്നെ കണ്ണങ്കണ്ടിയിൽ നിന്ന് സ്വന്തമാക്കൂ...🤩 പുത്തൻ ദൃശ്യവിസ്മയം കാണാം കണ്ണങ്കണ്ടിയോടൊപ്പം!
· Android TV
· Video Call Camera
·43"
· Dolby AUDIO
· Google Assistant Built-in
· BEZZELESS DESIGNS
. EMI 2825x8
കാഴ്ചകൾക്കും ബന്ധങ്ങൾക്കും അതിർവരമ്പുകളില്ലാതെ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വിദേശത്തുള്ള കുടുംബവുമായി ഒരുമിച്ച് ഇരിക്കാം...🥳ആഘോഷിക്കൂ നല്ല നിമിഷങ്ങൾ....🎉

Enquire Now

Get Quick Confirmation with huge Discount Offer Price!

We offer you a seamless shopping experience

Always committed to ensuring you an efficient, smooth, and enjoyable customer experience.

Customer Service

+91 9072277002

Kannankandy

Click on any one of our representatives below to chat on WhatsApp